top of page
ו. גיתה

העולם כה ריק,

כאשר רק הרים וגאיות,

נחלים וערים קיימים בו.

אך פה ושם-

כאשר קיים מישהו המסכים איתנו,

אשר איתו די לנו בשתיקה,

הופך עולמנו לגן עדן מאוכלס.

אני אומרת דמדומים / צביקה שטרנפלד

 

אֲנִי אוֹמֶרֶת דִּמְדּוּמִים
אַתְּ אוֹמֶרֶת חֲשֵׁכָה
וּבְמַהֲלַךְ הַוִּכּוּחַ אַתְּ הוֹלֶכֶת וְצוֹדֶקֶת.
Autumn Girl

 

האם יש מקום לבני האדם להרגיש את עצמם אחים לחיים, 

אחים־גלים, בני ים אחד של חיֵי עולם, 

אשר כל רעידה באחד מולידה אור בשני, 

אם אור מתוך שירה או אור מתוך צער? 

– אהרן דוד גורדון.

bottom of page