top of page

איפה נפגשנו?

השקת גליון "משיב הרוח" מתחילים מבראשית, בעריכת אפרת ביגמן ורננה אייזנברג. הגג של מוסללה, 05.10.21

צילום: הילה שילוני

פסטיבל ימי אהבה לשירה 04.09 מכון ון-ליר, ירושלים

צילום נעם פיינר

שמי מחבק את הרוח: ערב מחווה לשירה המתכתבת עם הרוח ועם הקודש, משכנות שאננים, 29.12

צילום: אפרת באביץ-ברית