top of page

איפה נפגשנו?

ערב השקה לספר "אבן שפה" ברשות הרבים
ירושלים, 08.05.24

פסטיבל ימי אהבה לשירה,
אירוע "לעמק אני אזמרה"

מחווה למשוררי העמקים והכנרת, יד  בן צבי, ירושלים 10.05

צילום: הילה שילוני

השקת גליון "משיב הרוח" מתחילים מבראשית, בעריכת אפרת ביגמן ורננה אייזנברג. הגג של מוסללה, 05.10.21

פסטיבל ימי אהבה לשירה 04.09 מכון ון-ליר, ירושלים

צילום נעם פיינר