top of page

איפה נפגשנו?

פסטיבל ימי אהבה לשירה,
אירוע "לעמק אני אזמרה"

מחווה למשוררי העמקים והכנרת, יד  בן צבי, ירושלים 10.05

צילום: הילה שילוני

השקת גליון "משיב הרוח" מתחילים מבראשית, בעריכת אפרת ביגמן ורננה אייזנברג. הגג של מוסללה, 05.10.21

פסטיבל ימי אהבה לשירה 04.09 מכון ון-ליר, ירושלים

צילום נעם פיינר