top of page

שירה מהבית: הפרטי והלאומי

 

אולי אנחנו פה כדי לומר:בית,

גשר,באר,שער,כד,עץ פרי,חלון,

לכל היותר:עמוד,מגדל..אבל לומר,התבין,

לומר את הדברים בכל מאודם,כדרך שהם בעצמם

לא חשבו מעודם להיות……."

רילקה

אלגיה מספר 9,אלגיות דואינו
Bright Room
Plant Shed

ושום סלע / תרצה אתר

אילנות / לאה גולדברג

חורבן הבית

"סורגי החלון נחרטו בעורי":

הבית הפרטי והלאומי במשבר

ניתוח לשירה של דליה רביקוביץ

          אפרת ביגמן

מבחר שירים מתוך 

גליון 'עתר' יא'

משוררים כותבים

על חורבן הבית

bottom of page