top of page

שירה מהבית: הפרטי והלאומי

 

אולי אנחנו פה כדי לומר:בית,

גשר,באר,שער,כד,עץ פרי,חלון,

לכל היותר:עמוד,מגדל..אבל לומר,התבין,

לומר את הדברים בכל מאודם,כדרך שהם בעצמם

לא חשבו מעודם להיות……."

רילקה

אלגיה מספר 9,אלגיות דואינו
Bright Room
Plant Shed

ושום סלע / תרצה אתר

אילנות / לאה גולדברג

Abandoned Home

"סורגי החלון נחרטו בעורי":

הבית הפרטי והלאומי במשבר

ניתוח לשירה של דליה רביקוביץ

          אפרת ביגמן

Silver Mail Box

מבחר שירים מתוך 

גליון 'עתר' יא'

חורבן הבית

House Painting

משוררים כותבים

על חורבן הבית

bottom of page