חיי מדף

ערב ההשקה לספר "מרחב מוגן" 28.6 בית אלול, ירושלים